Tamara Đorđević


Rođena je u Nišu. Našu školu pohađala od školske 2007/08. do 2010/11. godine. Na međunarodnom takmičenju iz fizike osvojila je:

2011. bronzana medalja

Međunarodna olimpijada iz fizike, 10-18. juli 2011, Bangkok, Tajland

Sada studira na Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambrige, USA.