Rukovodstvo škole

Direktor

 

Marijan Mišić

 

 

 

Pomoćnik direktora

 

Zora Simović Lekić