Fond časova
DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER
Predmet I Razred II Razred III Razred IV Razred
  Nedeljno Godišnje Nedeljno Godišnje Nedeljno Godišnje Nedeljno Godišnje
Srpski jezik i književnost 4 148 4 148 5 185 5 165
Prvi strani jezik 2 74 3 111 5 185 4 132
Drugi strani jezik 2 74 2 74 2 74 2 66
Latinski jezik 2 74 2 74 / / / /
Ustav i prava građana / / / / / / 1 33
Sociologija / / / / / / 3 99
Psihologija / / 2 74 / / / /
Filozofija / / / / 2 74 3 99
Istorija 2 74 2 74 3 111 3 99
Geografija 2 74 2 74 2 74 / /
Biologija 2 74 2 74 2 74 / /
Matematika 4 148 3 111 2 74 2 66
Fizika 2 74 2 74 2 74 2 66
Hemija 2 74 2 74 / / /
Računarstvo i informatika 2 74 2 60 2 66 2 66
Muzička kultura 1 37 1 37 1 37 1 33
Likovna kultura 1 37 1 37 1 37 1 33
Fizičko vaspitanje 2 74 2 74 2 74 2 66
Građansko vaspitanje 1 36 1 36 1 36 1 32
Verska nastava 1 36 1 36 1 36 1 32

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER
Predmet I Razred II Razred III Razred IV Razred
  Nedeljno Godišnje Nedeljno Godišnje Nedeljno Godišnje Nedeljno Godišnje
Srpski jezik i književnost 4 148 3 111 3 111 4 132
Prvi strani jezik 2 74 2 74 2 74 2 66
Drugi strani jezik 2 74 2 74 2 74 2 66
Latinski jezik 2 74 / / / / / /
Ustav i prava građana / / / / / / 1 33
Sociologija / / / / / / 2 66
Psihologija / / 2 74 / / / /
Filozofija / / / / 2 74 2 66
Istorija 2 74 2 74 2 74 / /
Geografija 2 74 2 74 2 74 / /
Biologija 2 74 2 74 3 111 3 99
Matematika 4 148 5 185 5 185 4 132
Fizika 2 74 3 111 3 111 5 165
Hemija 2 74 3 111 3 111 2 66
Računarstvo i informatika 2 74 2 60 2 66 2 66
Muzička kultura 1 37 1 37 / / / /
Likovna kultura 1 37 1 37 / / / /
Fizičko vaspitanje 2 74 2 74 2 74 2 66
Građansko vaspitanje 1 36 1 36 1 36 1 32
Verska nastava 1 36 1 36 1 36 1 32