Školska biblioteka

Knjiga je prijatelj za ceo život...
 
Školska biblioteka Gimnazije „Svetozar Marković” osnovana je kada i škola, sa ciljem da, kako piše u raznim papirima i, dosada, već izbledelim dokumentima, podržava nastavni proces i bude na usluzi učenicima i nastavnicima. U skladu s tim, biblioteka, već šezdeset godina, uspešno obavlja svoj osnovni zadatak, ali teži da bude mnogo više od pratioca nastavnog procesa. Ne želimo da se biblioteka doživljava kao mračan, prašnjav, memljiv prostor, pretrpan mnoštvom zastarelih knjiga koje su, uz to, u lošem stanju. Ne želimo da nam učenici dolaze nerado, sa odbojnošću i to samo kad baš moraju, govoreći šapatom kako ne bi narušili večiti prašnjavi mir knjiga, strahujući, pritom, od večito namrgođenog bibliotekara kome ne smeju da se obrate i koji je tu samo da knjigu izda, razduži i opominje na rokove i pravila. Svim silama nastojimo da učenici školsku biblioteku doživljavaju kao svoj prostor, kao mesto na kome se osećaju prijatno, u kojem rado provode vreme u učenju, čitanju, razgovoru sa drugovima ili bibliotekarom, u kojem imaju slobodan pristup čitavom knjižnom fondu, kao i mogućnost da dođu do bilo koje informacije.

 Zato smo u prizemlju Gimnazije stvorili prostran, svetao, prijatan prostor, oplemenjen slikama naših učenika, posterima, cvećem. U svakom trenutku učenicima i nastavnicima je na raspolaganju nevelik, ali lepo opremljen čitaonički prostor, kao i tri računara sa pristupom Internetu za potrebe nastave, ali, u trenucima pauze i odmora, i za zabavu.
Ovde našim dragim korisnicima nudimo preko 12500 monografskih publikacija koje obuhvataju lektiru, stručnu literaturu iz raznih oblasti (srpski jezik, književnost, matematika, fizika, računarstvo, istorija, geografija itd.), knjige na stranim jezicima – na engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, italijanskom, rečnike, enciklopedije, priručnike, najnovije naslove beletristike. Tu su i raznovrsni časopisi, kao i bogata DVD i CD kolekcija sa nastavnim sadržajima. Zahvaljujući izvrsnoj saradnji sa Narodnom bibliotekom „Stevan Sremac“, Univerzitetskom bibliotekom „Nikola Tesla“ i drugim školskim bibliotekama, uvek postoji mogućnost da se za naše učenike i profesore nabavi literatura koja im je neophodna, a koju ne posedujemo.

 Školska biblioteka svake godine obnavlja bibliotečki fond u skladu sa, nažalost, skromnim finansijskim sredstvima kojima raspolaže. Pritom osluškujemo i trudimo se da zadovoljimo želje i zahteve učenika, ali i profesora i nastave u celini. Tako se fond popunjava najnovijim naslovima beletristike, stručne literature, ali najviše lektirom. Želimo da to bude u mnogo većem obimu i nadamo se ostvarenju te želje. 
Članovi bibliotečke sekcije svojim neiscrpnim idejama i voljom da se angažuju, a u saradnji sa profesorima književnosti i istorije, organizatori su i učesnici u obeležavanju datuma značajnih za školu, knjigu, književnost, čitanje, kulturu, umet-nost i istoriju. Za nama su mnogobrojne izložbe, književne večeri, performansi, nastupi, gostovanja, a ispred nas mnogo planova.
Rukovodeći se idejom da biblioteka treba da bude tamo gde su čitaoci, školska biblioteka se svojim čitaocima pridružila i na društvenoj mreži Fejsbuk, putem koje deli informacije, pozive, razmenjuje ideje i iskustva, prima korisne predloge.

Radimo i razvijamo se, u stalnom nastojanju da prerastemo u modernu biblioteku koja prati učenike i njihova interesovanja i koju zovu i osećaju svojom. Ponosni smo na to što smo možda jedina školska biblioteka kojoj je učenik, Luka Milojković, posvetio stihove:

U prizemlju tmurnom, sa severne strane

Grobarske gimnazije nadaleko znane,
čuči topla prostorija neka,
svi je rado zovu biblioteka.   

Bibliotekom rukovodi Zora Lekić, profesor ruskog jezika