Novosti

Republičko takmičenje iz biologije, 20. 5. 2018, Niš

U nedelju, 20. maja 2018. u Nišu je održan republički nivo takmičenja iz biologije u organizaciji PMF-a u Nišu. Od naših učenika učestvovali su:

            U kategoriji drugog razreda (zoologija):

Petar Ranđelović, 83/100, mentor prof. Aleksandra Tošić

            U kategoriji trećeg razreda (fiziologija):

Nemanja Kutlešić, 98/100 i V mesto na listi, mentor prof. Snežana Mitić

            U kategoriji četvrtog razreda (genetika i ekologija):

Aleksandra Đorđević, mentor prof. Tatjana Ognjanović

Katarina Došen, mentor prof. Tijana Tošić

           

Na republičkom takmičenju iz biologije učesnici rade test iz celokupnog gradiva nastavne godine i praktičnu vežbu (prepoznavanje krvnih ćelija, izdvajanje hlorofila, determinaciju insekata, računske zadatke iz genetike).

Naši učenici su ostvarili visoke plasmane. Prvu nagradu osvaja učenik sa najvećim brojem poena, drugu učenik koji posle prvoplasiranog ima najveći broj poena, a ostala mesta se određuju tim redosledom (na primer, u trećem razredu 100, 99,5 i 99 poena), što dodatno otežava osvajanje mesta iz biologije.

(Nemanja Kutlešić, 21. maj 2018)

Nacionalna geografska olimpijada 2018. Beograd

Na Nacionalnoj geografskoj olimpijadi, koja se održala od 27. do 29. aprila u Beogradu, naši učenici su uspešno učestvovali treću godinu za redom.

 

Učestvovali su učenici:

Igor Eskić III6 – prvo mesto

Nemanja Kutlešić III9 – prvo mesto

Dimitrije Milosavlјević III9 – treće mesto

Luka Ilinčić I9

Nikola Todorovski I6

Mentor ovih učenika na takmičenju bila je prof. Milena Simonović.

 

Takmičenje je trajalo tri dana i sastojalo se od četiri testa: pisani test, terenski i praktični rad i multimedijalni test. Testovi su dizajnirani po međunarodnim standardima u nastavi geografije, koji se primenjuju na Svetskoj geografskoj olimpijadi.

 

Igor Eskić i Nemanja Kutlešić su se plasirali na Balkansku geografsku olimpijadu (Southeastern Europe Geography Olympiad) u kategoriji juniora, a Luka Ilinčić u kategoriji mlađih juniora. Balkanska geografska olimpijada se održava od 24. do 29. juna u Jašiju, u Rumuniji.

Naša škola jedina je škola u Srbiji sa više predstavnika na Balkanskoj olimpijadi ove godine. Učešće naših učenika na Olimpijadi je još uvek neizvesno, pošto troškovi učešća nisu u nadležnosti Ministarstva.

U prilogu možete pročitati intervju naših učenika za Niške vesti:

http://niskevesti.rs/balkanijada-pred-vratima-para-za-put-nema/

(Nemanja Kutlešić, 16. maj 2018)

NAČIN POLAGANјA PRIJEMNOG ISPITA ZA DVOJEZIČNA ODELjENјA

 

Na prijemnom ispitu se proveravaju četiri jezičke veštine na nivou A2 prema Obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja – strani jezik. Test će sadržati 50% zadataka sa srednjeg nivoa i 50% zadtaka sa naprednog nivoa.

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog testa i usmene provere zananja stranog jezika.

Provera slušanja traje 20 min, čitanja 30 min, a pisanja 40 min.

Kandidatima se sukcesivno daju delovi testa po redosledu i vremenskoj dinamici koji je naveden.

Kandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.

Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje ukupno 9 bodova.

Usmeni deo ispita sastoji se iz provere veštine govora.

Komisija koja ispituje kandidate na usmenom delu prijemnog ispita ne treba da ima uvid u testove kandidata i broj bodova koji su kandidati osvojili, već da nezavisno od toga oceni kandidate prema kriterijumima za usmeni deo ispita.

Razgovor sa kandidatom obuhvata teme iz svakodnevnog života. Kandidat se može podstaći na razgovor pomoću pitanja, ilustracija, fotografija, shema i sl. Učenik ima pravo da se u roku od nekoliko minuta pripremi za izlaganje, a razgovor sa njim traje oko pet minuta.

Konačan broj bodova se dobija kada se za svakog kandidata saberu bodovi sa pisanog i usmenog dela testa.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.

 

PRIJAVLJIVANJE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA SPECIJALIZOVANA ODELJENJA OBAVIĆE SE 11.5. (petak), 12.5. (subota) i 14.5. (ponedeljak) U PROSTORIJAMA GIMNAZIJE od 09-14h.

 
Prijavljivanje se vrši za sledeće obrazovne profile:
 
obdareni učenici u matematičkoj gimnaziji
učenici sa posebnim sposobnostima za fiziku
dvojezično (biligvalno) odeljenje prirodno-matematičkog smera
VII i VIII razred osnovne škole za učenike obdarene za matematiku
 
Potrebna dokumenta:
- prijava (dobija se u školi)
- izvod iz matične knjige rođenih
- kopija diplome za osvojeno neko od prva tri mesta na takmičenjima 
 
Pravilnik možete preuzeti u prilogu ispod.