Novosti
DALJE AKTIVNOSTI ZA UPIS U 7. RAZRED UČENIKA OBDARENIH ZA MATEMATIKU
 
29.06. od 10 do 12 č. - donošenje fotokopije dokumenata radi verifikacije podataka
29.06. u 13 č. - objavljivanje preliminarnih rezultata (preliminarne liste primljenih)
29.06. od 13 do 15 č. - primanje žalbi na listu
29.06. u 16 č. - objavljivanje konačnih rezultata
29.06. od 16 do 19 č. - upis u 7. razred 
 
DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS U 7. RAZRED
 
-prijava za upis (dobija se u školi)
- izvod iz matične knjige rođenih
- svedočanstvo o završenom šestom razredu