Nikola Mihajlović

Rođen 8. marta 1982. godine u Nišu. Našu školu je pohađao prva tri razreda, od školske 1997/98. do 1999/00 godine, dok četvrti razred završava u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Na međunarodnim takmičenjima iz informatike je osvojio sledeće medalje:

1999. srebrna medalja

Balkanska olimpijada u informatici, avgust, 1999, Janjina, Grčka

1999. srebrna medalja

Internacionalna olimpijada u informatici, oktobar, 1999, Antalija, Turska

2000. srebrna medalja

Balkanska olimpijada u informatici, 10-15 maj, 2000, Ohrid, Makedonija

2000. srebrna medalja

Internacionalna olimpijada u informatici, 2000, Peking, Kina

Član je savezne komisije za sastavljanje i odabir zadataka i organizaciju takmičenja iz informatike na svim nivoima.

Završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Danas radi kao softver inženjer u Microsoft Development Center Serbia, Beograd