slide-1.jpg slide-2.jpg slide-3.jpg slide-4.jpg slide-5.jpg slide-6.jpg

slide-1.jpg

slide-2.jpg

slide-3.jpg

slide-4.jpg

slide-5.jpg

slide-6.jpg

PreviousNext

Poziv za učešće na 6. MTS android konkurs

30082016

Telekom Srbija vas poziva da učestvujete na mts App konkursu za izradu aplikacija za
mobilne uređaje i pruža vam priliku da u timskom duhu osmislite zanimljivu, inovativnu,
originalnu i pre svega korisnu aplikaciju za tablet ili mobilni telefon.
Telekom Srbija organizuje konkurs za učenike Matematičke gimnazije u Beogradu, Gimnazije
»Jovan Jovanović Zmaj« u Novom Sadu, Prve kragujevačke gimnazije, Valjevske gimnazije,
Gimnazije »Bolyai« u Senti, Gimnazije »Svetozar Marković« u Nišu, Gimnazije Kraljevo,
Računarske gimnazije u Beogradu, Gimnazije »Bora Stanković« u Nišu, Šabačke gimnazije,
Gimnazije »Sveti Sava« iz Požege i Mitrovačke gimnazije iz Sremske Mitrovice.
Ako vam je programiranje jedan od omiljenih predmeta, onda će za vas ovo biti prava prilika
da pokažete svoje programersko umeće i osmislite aplikaciju u Android™ OS ili iOS-u, koja bi
mogla da bude korisna prečica u svakodnevnoj komunikaciji i da doprinese prevazilaženju
nekog društvenog problema. I ove godine biće posebno vrednovane aplikacije koje imaju
društveno korisnu namenu, koje doprinose rešavanju nekog problema u zajednici i koje nekim
našim sugrađanima olakšavaju komunikaciju i snalaženje u svakodnevnim situacijama. Takođe,
žiri će posebno vrednovati i aplikacije koje se na određeni način nadovezuju na mts usluge i
doprinose njihovom razvoju. Budite slobodni da istražujete i date svoj odgovor na važna
socijalna pitanja koji će unaprediti ulogu Telekoma Srbija kao društveno odgovornog člana
zajednice i kao kompanije koja brine o svojim korisnicima.
Do 10. oktobra 2016. godine potrebno je da na adresu mtsappkonkurs@telekom.rs
pošaljete popunjen formular za prijavljivanje koji možete preuzeti na adresi:
www.appkonkurs.mts.rs Potrebno je da direktor škole svojim potpisom i pečatom potvrdi
prijavni formular.
Gotove, funkcionalne verzije aplikacija, uz detaljan opis aplikacije timovi treba da postave do
21. novembra 2016. godine, uz prethodno registrovanje, na forum koji je namenjen
učesnicima konkursa: http://forum.appkonkurs.mts.rs
Prezentacija radova i proglašenje najuspešnijih aplikacija održaće se u Beogradu, tokom
decembra 2016. godine.
Nagrade koje očekuju najuspešnije timove su putovanje u Barselonu na GSMA kongres (Mobile
World Congress), smart telefoni, tablet računari, kao i specijalna nagrada za inovativnost.

Opšti uslovi mts App konkursa za izradu aplikacija za mobilne uređaje

Telekom Srbija pokreće konkurs za izradu aplikacija u Android™ i iOS-u za mobilne uređaje.

Za sve škole i učesnike mts App konkursa za izradu aplikacija za mobilne uređaje (u daljem
tekstu pojedinačno: “učesnik“ ili  zajednički:  „učesnici“) važiće sledeća pravila od trenutka
kada se prijave na konkurs. 
1. Pravo učešća imaju svi učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, učenici Gimnazije
»Jovan Jovanović Zmaj« u Novom Sadu, Prve kragujevačke gimnazije, Valjevske
gimnazije, Gimnazije »Bolyai« u Senti, Gimnazije »Svetozar Marković« u Nišu, Gimnazije
Kraljevo, Računarske gimnazije u Beogradu, Gimnazije »Bora Stanković« u Nišu, Šabačke
gimnazije, Gimnazije »Sveti Sava« iz Požege i Mitrovačke gimnazije iz Sremske Mitrovice.
2. Učesnici konkursa mogu biti pojedinci ili timovi. Tim može da broji najviše tri člana koji
moraju biti učenici iste škole. Učenik može istovremeno da učestvuje i samostalno i kao
član samo jednog tima, ali sa različitim aplikacijama.
3. Prijavljivanje na konkurs se odvija u nekoliko koraka. Prvo je potrebno da jedan od
članova tima popuni formular koji se nalazi na internet adresi konkursa
www.appkonkurs.mts.rs i koji mora biti potvrđen pečatom i potpisom direktora škole.
Formular potom treba poslati na adresu mtsappkonkurs@telekom.rs.
4. Aplikacije koje učestvuju na konkursu ne smeju biti ranije objavljene na Android™
Marketu /Google Play prodavnici, na App Store-u, nekom drugom Internet portalu ili
sličnom konkursu.
5. Svaki pojedinačni učesnik/tim koji učestvuje na konkursu može  prijaviti najviše dve
aplikacije.
6. Neophodno je da aplikacija bude na srpskom jeziku ili višejezična, sa srpskim jezikom kao
jednim od izbora.
7. Svi učesnici na konkursu pored Opštih uslova  moraju da poštuju i pravila za  Android
platform „Android Market Content Polisy for Developers“ ( uključujući pravila Andoid
Market Developer  Distribution Agreement i dr), koja se mogu naći na adresi :
http://www.android.com/market/terms/developer-content- policy.html, kao i pravila koja
važe za App Store, a koja se nalaze na adresi https://developer.apple.com/terms/
8. Opšti utisak i kriterijumi za ocenjivanje aplikacije:
- ideja
- realizacija i kompleksnost rešenja
- dizajn
- funkcionalnost
- opšti utisak
Posebno će biti vrednovane aplikacije koje imaju drušveno korisnu namenu i koje doprinose
razvoju mts usluga.
9. Rok za prijavu timova i aplikacija je 10. oktobar 2016. godine.
10. Prijavljeni timovi gotove aplikacije predaju do 21. novembra 2016. godine, na adresu
foruma http://forum.appkonkurs.mts.rs/
Predaja gotovih aplikacija podrazumeva sledeće elemente:
- Za aplikacije u Android™ operativnom sistemu 
- aplikacije u verzijama 4.0. i narednim;
- Logo aplikacije u formatu 512x512 px,
- Screenshot-ove aplikacije (5 do 7 screenshot-ova),
- Zvaničan opis aplikacije koji bi eventualno stajao na Google Play-u,
- Kompletan .apk file spreman za postavljanje na market,
- Jednu sliku rezolucije 1024x500 px za Feature graphics.
- Za aplikacije u iOS-u
- Aplikacije u verziji 8.0. i narednim,
- Aplikacija treba da bude napisana u programskom jeziku SWIFT,
- Logo ili ikonica aplikacije,
- Aplikacija treba da bude samo u Portrait view,
- Aplikacija treba da radi od modela 5S pa na više,
- Testiranje se vrši preko TestFlight-a,
- Opis funkcionalnosti aplikacije.
Žiri će razmatrati samo pravovremeno predate aplikacije koje sadrže sve navedene
elemente.
11. Na osnovu postavljenih kriterijuma žiri će napraviti uži izbor aplikacija i u skladu sa tim,
timovi će biti pozvani na prezentaciju. O vremenu i mestu prezentacije radova timovi će
biti naknadno obavešteni.
12. Žiri nagrađuje tri najuspešnije aplikacije, a u kategoriji »Snaga inovacije – Igor
Osmokrović« nagrađuje i aplikaciju koja se posebno izdvaja po inovativnosti.
13. Žiri zadržava pravo diskrecione ocene prilikom izbora aplikacija koje će biti nagrađene.
Odluke žirija su konačne.
14. Učesnik potvrđuje i garantuje da je vlasnik svih prava intelektualne svojine, a naročito
autorskih prava za aplikaciju (aplikacije), koje prijavljuje na konkurs. Učesnik potvrđuje i
garantuje da aplikacija (aplikacije) koju prijavljuje na konkurs ne narušava bilo koja prava
trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine. Učesnik potvrđuje i garantuje da treća
lica neće prema Telekomu Srbija isticati bilo kakve zahteve, niti imati bilo kakva
potraživanja u vezi sa aplikacijom koju je prijavio na konkurs. U slučaju da treća lica
istaknu prema Telekomu Srbija bilo kakve zahteve i potraživanja u vezi sa aplikacijom
(aplikacijama) koju je učesnik prijavio na konkurs, a naročito zahteve koja treća lica
temelje na pravima intelektualne svojine, učesnik je saglasan i prihvata da sam, u
potpunosti i bez ikakvog ograničenja snosi posledice takvih zahteva od strane trećih lica i
bez odlaganja otkloni od Telekoma Srbija. Ukoliko Telekom Srbija, na osnovu zahteva
trećih lica pretrpi štetu, učesnik je saglasan da će Telekomu Srbija nadoknaditi svaku štetu
u celosti, a koju pretrpi po navedenom osnovu.
15. Učesnik, kao autor aplikacije, zadržava sva moralna prava intelektualne svojine nad
aplikacijom (aplikacijama) koju šalje tokom konkursa. 
16. Ukoliko učesnik na bilo koji način prekrši Opšte uslove konkursa biće diskvalifikovan.
17. Autori aplikacija, učešćem na konkursu, prenose na Telekom Srbija pravo da iskorišćava
10 aplikacija koje žiri rangira kao najuspešnije, bez naknade i bez vremenskog
ograničenja.
18. Telekom Srbija zadržava pravo izmena i dopuna ovih Opštih uslova tokom trajanja
konkursa. U slučaju izmena i dopuna ovih Opštih uslova, Telekom Srbija će nove Opšte
uslove objaviti na stranici www.appkonkurs.mts.rs i obavestiti škole koje učestvuju na
konkursu. Izmenjeni, odnosno dopunjeni uslovi biće obavezujući za sve učesnike, od
trenutka njihove objave na stranici www.appkonkurs.mts.rs i obaveštavanja škola.


Detalji

Kontaktirajte nas

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Unesite kod sa slike

Gimnazija "Svetozar Marković"

Ul. Branka Radičevića br. 1

18000 Niš, Republika Srbija

Tel./Faks: +381 18 254 396

Tel: +381 18 242 984

Web: www.gsm-nis.edu.rs

E-mail: gsm-nis@open.telekom.rs