Miloš Lazarević


Našu školu pohađao od školske 2001/02. do 2004/05. godine. Učestvovao je i osvojio medalje na sledećim međunarodnim takmičenjima iz informatike:

2004. bronzana medalja

XII Balkanijada iz informatike, jul,2004, Bugarska

2004.

XVI Međunarodna informatička olimpijada , septembar, 2004, Аtina, Grčka

Završio je Elektronski fakultet u Nišu i danas radi na istom.