Marko Petković


Marko Petković, prvi s desne strane, član ekipe Jugoslavije na Olimpijadi iz fizike u Indoneziji

Rođen 4. februara 1984. godine u Nišu. Našu školu je pohađao sva četiri razreda, od školske 1998/99. do 2001/02. godine. Učestvovao je na sledećim međunarodnim takmičenjima iz matematike i fizike:

2001.

Međunarodna olimpijada iz matematike, jul, 2001, Vašington, USA

2001.

Balkanijada iz matematike, maj, 2001, Beograd, Jugoslavija

2002. bronzana medalja

Balkanijada iz matematike, 2002, Antalija, Turska

2002. bronzana medalja

Međunarodna olimpijada iz fizike, 2002, Bali, Indonezija

2002. I mesto

Takmičenje “Prvi korak do Nobelove nagrade”, novembar, 2002, Varšava, Poljska

Učestvovao je na Međunarodnom matematičkom turniru gradova u Jaroslavecu, Rusija, 1999. godine i osvojio 3. mesto.

Završio je dva fakulteta: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, smer računarstvo i informatika, i Elektronski fakultet u Nišu, smer telekomunikacije. Danas je Vanredni professor na Prirodno – matematičkom fakultetu u Nišu, departman za računarske nauke.