Đorđe Radičević


Rođen je 17. septembra 1988. god. u Nišu. Našu školu pohađao od školske 2003/04. do 2006/07. godine. Učestvovao je i osvojio medalje na međunarodnim takmičenjima iz fizike:

2006. srebrna medalja

XXXVII Međunarodna  olimpijada iz fizike, 8.-17. juli 2006., Singapur

2007. zlatna medalja

XXXVIII Međunarodna olimpijada iz fizike, 13./23. juli 2007., Isfahan, Iran

Diplomirao na američkom univerzitetu Prinston.

Sada je na doktorskim studijama na univerzitetu Stenford