Aleksandar TrokicićRođen je ¿ 1988. god. u Nišu. Našu školu pohađao od školske 2003/04. do 2006/07. godine. Učestvovao je i osvojio medalje na međunarodnim takmičenjima iz matematike:

2006. bronzana medalja

XXXVII Međunarodna  olimpijada iz matematike, 6.-18. juli 2006, Ljubljana, Slovenija

2006. bronzana medalja

23. Balkanijada iz matematike, april 2006, Argos, Kipar

Danas je na posdiplomskim studijama na Prirodno – matematičkom fakultetu u Nišu.